Rechten & Plichten

Steunpunt GGZ Utrecht heeft omwille van toetsbaarheid en transparantie diverse reglementen opgesteld. Die geven richting aan het handelen van medewerkers en van de organisatie en begrenzen dit. Ze maken duidelijk aan degenen die het betreft waar zij op kunnen rekenen en zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening van het Steunpunt GGZ te verbeteren..

Privacyreglement:
De persoonsgegevens van cliënten die omwille van een individuele ondersteunings- of begeleidingsbehoefte een beroep doen op het Steunpunt GGZ Utrecht, worden opgenomen in een persoonsregistratie. Dit register is gehouden aan een reglement.
U kunt dit hier downloaden.

Klachten en complimenten:
Uw feedback is belangrijk voor de kwaliteit van ons werk. Klachten worden in eerste instantie intern behandeld door de betreffende medewerker die de klacht betreft, door de manager, of het bestuur van het Steunpunt GGZ. Als dat niet voldoet kan een klacht gericht worden aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een klacht kan, als daar aanleiding toe is, ook rechtstreeks aan deze commissie worden gericht. U kunt het klachtenreglement hier downloaden. Gebruik het klachtenformulier zodat uw gegevens meteen zo volledig mogelijk zijn: klachtenformulier.

Algemene voorwaarden trainingen en voorlichtingen:
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Informatie voor individuele cliënten:
Cliënten die een beroep doen op het Steunpunt GGZ worden geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Huisregels:
U mag van ons verwachten dat wij uw zaken binnen een redelijke termijn en correct afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en volgens algemene fatsoensnormen aan te spreken. Dit geldt voor contact per telefoon, als u ons bezoekt, maar ook als wij u bezoeken (huisbezoek). Wij hebben enkele huisregels opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Good governance:
Good governance betekent professioneel bestuurlijk handelen en het creëren van voldoende waarborgen daarvoor; door middel van medezeggenschap, het sturen op resultaten, de scheiding tussen toezicht en bestuur. Steunpunt GGZ houdt zich aan de eisen van de Utrechtse Good Governance Code voor goed bestuur. U kunt die code hier downloaden.

Contactgegevens

Steunpunt GGZ Zeist
 06 4937 6591 (do 11:00-12:00)
zeist@steunpuntggz.nl
 zeist.steunpuntggz.nl

Nieuws / Agenda

16

maart

Coronavirus en Steunpunt GGZ

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen Coronavirus die actueel zijn, probeert. Lees meer

23

december

Wij wensen u een voorspoedig en mooi 2020!

Tijdens de kerstvakantie van 23-12-2019 t/m 2-1-2020 zijn wij gesloten.

We. Lees meer

28

december

Een voorspoedig en gezond 2017

De medewerkers van Steunpunt GGZ wensen u een voorspoedig en. Lees meer

05

juni

Elley, de app voor slachtoffers van stalking

Onder het motto 'Delen is helen' presenteerden drie studenten van. Lees meer

26

mei

@steunpuntggzutr – Volg ons op Twitter

Steunpunt GGZ houdt u via Twitter op de hoogte van. Lees meer

Social Media